Novia och Arcada, dom är goda vänner

Fast i verkligheten är dom kanske inte det. 
 
Som ung finlandssvensk och som (snart utexaminerad) studerande i yrkeshögskolan Novia kan jag inte annat än känna mig tvungen att ha en åsikt eller åtminstone en tanke om fusionen mellan Novia och Arcada. Nu är jag dock kanske inte den person som är mest insatt i den här frågan, men jag har läst diverse uttalanden, deltagit i disskusionen och tagit reda på en del själv. (Ni får ursäkta mig för felagtigheter i denna text.)
 
Själv ser jag inte orsaken till att Novia och Arcada skulle vara tvungna att gå samman i detta läge, varken ekonomiskt eller i övrigt. Som jag ser det är Arcada en skola i södra Finland (huvudstadsregionen) och Novia en skola som fungerar i Österbotten. (Jag vet att Åbo huseras av dem båda, men för att komma vidare till följande argument framhåller jag områdena på detta sätt.) Dessa två regioner kräver olika saker av de nyligen utexaminerade arbetstagarna och givarna, något som säkerligen tillgodoses av de båda yrkeshögskolorna på sina håll. Vid en fusion skulle, enligt min mening, denna närhet till arbetslivet, regionen och företagen inte fungera lika tillfredställande, speciellt inte om ledningen/rektorsämbetet koncentreras till den ena regionen. Sedan tror jag även att två svenska yrkeshögskolor ger kvalitet, valmöjlighet och utveckling i större mån än en yrkeshögskola.
 
Men om parterna ändå anser att en fusionen är ett absolut måste skall väl inte jag vara en bromskloss. (Även om lilla jag knappast bromsar det stora maskineriet speciellt mycket.) Om en fusion är ett faktum borde vi på bästa sätt tillgodose våra behov (i båda/alla regionerna) och föra fram det vi anser vara vettiga krav vid sammanslagningen.
 
Vad det nu delvis står och stampar på är frågan om rektorsämbetet och dess placering; skall rektorn sitta i Helsingfors-området eller Österbotten? Som tidigare nämnt anser jag att en av regionerna faller i skugga beroende på var rektorsämbetet placeras och jag förstår att det känns svårt att komma med ett svar i den frågan men om man skall komma vidare krävs en lösning. Personligen tycker jag att man kunde ha två rektorer, en i Österbotten och en i södra Finland, för att tillgodose båda regionerna. (Nu räknar jag Åbo till södra Finland.) Dock borde jag nu påpeka att jag inte har så stor erfarenhet av sådana här frågor; det kanske inte alls går att ha två rektorer för en skolan. 
 
Påpekar ännu en gång; Jag förespråkar fortsam verksamhet som tidigare i nuläget och ingen fusion. (Om inte någon kan säga mig varför en fusion vore absolutnödvändig.)