"Jag är så missnöjd med politiken att jag tror jag hoppar av. Fel metod, du skall hoppa på istället."

Häromdagen träffade jag en människa som gärna ville diskutera låt oss säga politik, framtiden och mina åsikter. Denna människa konstaterar slutligen att jag inte borde ställa upp i något som kallas kommunalval för jag är ingen politiker, jag kan inte ”svänga mina ord” som en politiker och jag har ingen auktoritet. Till alla dessa människor vill jag bara säga: Politiker är inget man läser sig till och blir, politiker är något man är om man tänker på sin framtid. Politiken avgör hur vi skall leva de närmaste (2, 5, 10, 20, 30?) åren så varför skall inte jag få avgöra hur jag skall leva?

 

Det är vi unga som skall leva med de beslut som fattas och därför bör vi också ha del i dessa beslut. Framtiden är vår - låt oss avgöra den!